24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24 Kasım Öğretmenler Günü

Kutlu Olsun

Harika Ören Yazdı

24 Kasım 1928 Öğretmenler Günü, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “abece Devrimiyle” milletine yeni yazıyı tanıtmak için kara tahta başına geçtiği; Millet Mektepleri’nin Başöğretmeni’’ olduğu gündür.

Mustafa Kemal Atatürk, “Heyecanlarımın babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp, inkılaplarımın babası Tevfik Fikret’tir.” Diyerek, Kurtuluş Savaşı sürerken Ankara’da topladığı öğretmenlere, Tevfik Fikret’in satırlarıyla hitap eder. “Muallimler, millet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister!”

Başöğretmen Atatürk, Manastır Askeri İdadisi’nde tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge’yi ”Kendisine minnet borcum vardır. Bana yeni ufuklar açtı” Diyerek anar. Bilge, Mustafa Kemal ve birçok değerli Türk subayını dürüst düşünce yapısı ve doğru bilgilerle yetiştiren değerli bir kişiliktir.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ‘’Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır; Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur.’’ Sözleriyle eğitimin önemine vurgu yapar. 1923’de bir söylevinde ‘’ Ankara’da okullarda öğretim vazifesinin güvenilebilir ellere teslimini, ülke çocuğunun, o görevi kendine hem bir meslek, hem bir ülkü sayacak üstün ve saygı değer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik diğer serbest ve yüksek meslekler gibi aşama aşama ilerlemeye ve her halde zenginlik sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. ‘’ Vurgusunu yapar.

Eylül 1924’te Samsun’da öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmadaysa “İlham ve kuvvetini” kendisine geleceğe ilişkin ilk fikirleri veren, Askerî Rüştiyedeki Fransızca öğretmeni Nakiyüddin Beyden aldığını söyler.

Öğretmeni, Şemsi Efendi, Atatürk’ün dinde bağnazlığa karşı görüşlerinde, yenilikçi fikirlerinde, disiplin duygularının gelişmesinde payı olan bir şahsiyettir. Yüzbaşı Mustafa Bey, Atatürk’ün, Selanik Askerî Rüştiyesinde Matematik öğretmenidir. Öğrencisinin yeteneklerini sezip O’na Kemal adını takar.

Mehmet Asım Efendi, Manastır Askerî İdadisinde Kitabet öğretmenidir. Şiire, edebiyata kapılmaya başlayan öğrencisi Mustafa Kemal’in duygusallığını, askerliğe ters görür. Engeller.

Yeryüzünde Geometri kitabı yazarak Geometrik kavramları kendi diline uyarlayan tek Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Ömer L. Örnekol anılarında anlatır. Sivas Lisesi’nde Atatürk, Matematik öğretmeni aynı zamanda lise müdürü Ömer Beygo ve başyardımcısı felsefe öğretmeni Faik Dranaz ve öteki ilgililerle birlikte, 9/A sınıfının Geometri (o zamanki adıyla Hendese) dersine girerler. Bir kız öğrenciyi tahtaya kaldırırlar. Öğrenci, tahtaya çizdiği koşut iki çizginin, başka iki koşut çizgiyle keşismesini ve oluşan açıları Arapça adlarıyla söylemekte zorluk çeker. Yanlışlık yapar. O gün 13 Kasım 1937’de Mustafa Kemal Sivas Lisesi’nde Hendese dersinde:”Bu anlaşılmaz Arapça terimlerle öğrencilere bilgi verilemez. Dersler Türkçe yeni terimlerle anlatılmalıdır.” Der. Tebeşiri eline alır. Tahtada çizimlere zaviye karşılığı açı, dılı karşılığı kenar, müselles karşılığı olarak da üçgen, Türkçe terimlerini kullanır. Geometri konuları ve Pisagor teoreminden bahseder. Bugünün dilimizdeki karşılığı koşut olan muvazi kelimesinin yerine kullandığı ‘’paralel’’ teriminin kökeninin Orta Asya Türklerinin kağnıların iki tekerleğinin bir dingile bağlı olan duruş biçimine verilen ‘’para’’ isminden türediğini anlatır. Başöğretmen, yaşanan bu deneyimin ardından Kültür Bakanlığının ders kitaplarını birkaç ay içerisinde Türkçe terimlerle yeniden yazdırır. Basılıp, bütün okullara ulaştırılmasını sağlar.

Bugün, öğretmenlerimize eski önem ve saygıyı göstermiyoruz. Yaşam şartlarını iyileştiremiyoruz. Verilen kadrolar yetersiz kalıyor. Aileler tayin durumuyla bölünüyor. Devlet, Öğretmenlerimizin bu ve bunun gibi sorunlarına ivedilikle çözüm bulmalıdır.

Öğretmenlerimize veremediğimiz geleceği, onlardan çocuklarımıza vermelerini beklerken; vermeden almanın Allaha mahsus olduğunu unutmayalım.

Görevini sürdürmekte olan öğretmenlerimize kolaylıklar dilerken, emekli öğretmenlerimize de saygılarımı gönderiyorum. Tüm Öğretmenlerimizin Günü kutlu olsun.

Yaşamıma değen, bilgileriyle yoğrulduğum öğretmenlerime yolumu aydınlattıkları için minnettarım.

*****

Read Previous

Akın Ekici’nin “Yolcudan Yolcuya Hikâyeler”i Tiflis’de

Read Next

Öğretmenler Gününde ; BENİM ÖĞRETMENLERİM

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: