23 Nisan 2020; 100’üncü Yılı Kutluyoruz.

23 Nisan 2020 ;

100’üncü Yılı Kutluyoruz.

Harika Ören Yazdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Ulusal Egemenlik Bayramı’mızın 100. Yılını kutluyoruz.

Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle milli birliğin temellerini atarak; 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışını gerçekleştirir. Başkanlığa Mustafa Kemal’in seçilmesiyle Ulusal Egemenlik Savaşı başlar.

19 Mart 1920 tarihinde Kolordulara (14’üncü Kolordu Komutan Vekilliğine), 61’inci Tümen Komutanlığına, Refet Beyefendiye, Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyetlerine, Belediye Başkanlıklarına Mustafa Kemal imzalı genelge telgrafla iletilir.

  1. ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor….. Nihayet, gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek, Meclis’in, Nisan’ın 23’üncü Cuma günü açılmasına karar verdik….. 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete yaptığım tebligat metnini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından aynen bilgilerinize sunuyorum.
  2. Tanrının lûtfuyla Nisan’ın 23’üncü Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.
  3. Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü Cuma’ya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif (118) ve Sancâk-ı Şerif (119) alınarak Meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Câmi-i Şeriften başlayarak Meclis binasına kadar Kolordu Komutanlığı’nca askerî birliklerle özel tören düzeni alınacaktır.
  4. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde, Hatm indirilmeye ve Buhari-i Şerif (120) okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerif’in son kısımları uğur getirsin diye Cuma günü namazdan sonra Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.
  5. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-i Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak, cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek, hutbe okunurken Halifemiz, Padişahımız Efendimiz Hazretleri’nin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimizin yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da Hatm tamamlanarak yüce Hilâfet ve Saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Millî Mücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra, Halife ve Padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı vilâyetlerinin her tarafında, hükümet konağına gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı resmî tebrikler yapılacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.
  6. Yüce Tanrı’dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.

Hey’et-i Temsiliye adına Mustafa Kemal ‘’

 

Anadolu illerinden seçilen 285, İstanbul’dan 78, Malta’dan gelen 14 mebusla Ankara’da 23 Nisan 1920 Cuma, Türk ulusunun gerçek temsilcisi olan ‘’TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’’açılır.

1922’de Ankara’da 23 Nisan kutlamaları öğrencilerle yapılır ve yetim-öksüz çocuklara yardım toplanır. 1925’te 23 Nisan “Çocuk Günü”, 1926’da “Çocuk Bayramı” olarak da kutlanır. Atatürk’ün himayesinde ilk coşkulu “Çocuk Bayramı” kutlamaları ise 1927’de yapılır.

1929’dan beri ‘’Çocukların parlak geleceklerinin bir ülkenin geleceği olduğu‘’ bilinciyle kutlanmakta olan 23 Nisan; Dünya’nın birçok ülkesinde de “Türk Kültürel Mirası ve Dünya Çocuk Günü” ilan edildi.

T.B.M.M. Kuruluşunun 100. Yılı’nı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı bu yıl evlerimizden kutluyoruz. TUTSAK olmadan ÖZGÜR olmanın ANLAMI bilinmez ya! Her şeyin BİR SEBEBİ vardır. BİZ BUGÜN 100.YIL’ı gönlümüzce kutlayamıyorsak eğer çok önemli bir sebebe işaret ettiğini görüyorum. Yarının büyükleri ÇOCUKLARIMIZA bundan daha iyi bir ÖRNEK veremezdik. Evlerinden çıkamıyorlar. Covid-19 a esir oldular. Çünkü dışarda düşmanla doktor ve sağlıkçılarımızın amansız savaşı var. Pencerelerinden dışarıya bakmaya mahkumlar. Onları koruma adına olsa bile… ESIR OLMAK ne demek? Yaşıyorlar. GÜN BUGÜN işte tam da BUGÜN! Onlara bir milletin esaretten kurtulma mücadelesini, T.B.M.Meclisi‘nin ve kurucusu ATATÜRK”ün, Türk halkıyla birlikte yaptığı mücadeleyi ANLATMA GÜNÜ! Emin olun, pencereden dışarıya bakmaya mahkum olmuşken son derece NET olarak anlayacaklardır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘mızın 100. Yılı kutlu olsun.

*****

Read Previous

İsfanbul Tema Park’tan 23 Nisan’a özel sürpriz

Read Next

Benim Bayramım 23 Nisan; 100. Yılındayız

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: