REKDER Başkanı Harika Ören “Anneler Günümüz kutlu olsun.”

REKDER Başkanı Harika Ören

“Anneler Günümüz kutlu olsun.”

Haber : Kemal Gönüleri

Rekreasyon Derneği Başkanı Harika Ören, 8 Mayıs 2022 Anneler Günü Kutlamaları sebebiyle yayınladığı yazılı mesajda;

“Kutlamanın yanı sıra bu özel günde kadınları dinlemek-anlamak önemli! Dünya Anneler Günü’nün en büyük sorunlarından biri; KADINLARIN ÖLDÜRÜLMESİ ve ÇOCUK TACİZLERİ’dir. Hemen ardına ekonomik koşulların zorluğunu ekleyebiliriz.

8 Mayıs Anneler Günü’nde bir kez daha acil olarak, AVRUPA KONSEYİ İstanbul Sözleşmesi’ne mutlaka uyulması gereğini ve erkekler tarafından işlenen Kadın cinayetlerinin TERÖR EYLEMİ kapsamında değerlendirilmesini öneriyorum.

Kadınlar; ekonomik özgürlükleriyle orantılı olarak, ikinci sınıf insan olma ayrımına karşı çıkmaktalar. Görülüyor ki, 2018 yılında hane içinde kadınların eğitim seviyeleri %14.3 oranında eşlerinden yüksek seviyeye ulaşmış.Kadınlar ayakları üzerinde durmayı öğrendikçe eski köyün adetleri sarsılıyor. Ataerkil sistem etkisini yitiriyor. Eğitim almış kadın, baskı ve şiddete boyun eğmiyor. Uğradığı şiddeti, haksızlığı, baskıyı saklamıyor. Hesabını soruyor. Evliyse boşanmak, Nişanlıysa ayrılmak istiyor ama ÖLDÜRÜLÜYOR!

İşte, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi tam da burada kadınlar için çok büyük önem taşıyor. Kadınlar bu konuda birleşiyorlar ve sözleşmeye sahip çıkıyorlar. Kesin çözüm, Kadın cinayetlerinin terör eylemi statüsüne alınmasıdır. TERÖR SUÇLARI KANUNU’na bir bakalım mı?

Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) Terör; CEBİR ve ŞİDDET kullanarak; BASKI, KORKUTMA, YILDIRMA, SİNDİRME veya TEHDİT yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, HUKUKİ, SOSYAL, LAİK, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, TEMEL HAK ve HÜRRİYETLERİ YOK ETMEK, Devletin iç ve dış güvenliğini, Kamu düzenini veya GENEL SAĞLIĞI BOZMAK amacıyla bir örgüte mensup KİŞİ veya KİŞİLER tarafından girişilecek her türlü SUÇ teşkil eden eylemlerdir.

Şimdi; Devletin en küçük topluluğu AİLE’dir. O zaman; “Aile oluşumu içinde cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, anayasada belirtilen hukuki, sosyal, laik düzeni değiştirmek; devletin en küçük topluluğu AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK, bireylerin kanunlarla korunan temel hak ve hürriyetleri yok etmek; AİLE sağlığını dolayısıyla genel sağlığı bozmak amacıyla ebeveynler tarafından birbirlerine ve çocuklara girişilecek eylemler SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERDİR.”

Bu farkındalıkla acil olarak kanunlarımızda düzenleme yapılmalı ve Kadın cinayetleri terör eylemi statüsüne alınmalıdır. Çocuk tacizlerine verilen cezalar arttırılmalıdır.

Kadınlar, anaç, şevkat ve sevgi dolu yürekleriyle erkeklerden daha güçlüler. Her gün ölümle yüz yüze olmak bile onları yollarından alıkoyamayacak. İş hayatında daha fazla kadın istihdamı gerçekleşiyor. Çoğalarak geliyorlar. Biliyorlar, çağdaş yaşam, eğitimli-çalışan KADINLARLA gelecek. Kadını ve çocuğunu koruyamayan yönetimler, değişecek!

8 Mart Anneler Günümüz kutlu olsun.” dedi.

*****

Read Previous

7 Mayıs 2022 Cumartesi Günün Sergisi

Read Next

8 Mayıs 2022 Pazar Günün Sergisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: